...

0

0

. وقتی کسی حالش بداست به او نگوییدتحمل کن این هم میگذرد نگوییدهمه چیز درست خواهد شد از بلاهای بدتری که بر سرخودتان واطرافیانتان آمده برایش خاطره تعریف نکنید ونخواهید ثابت کنید که انسان های بدبخت تر از او هم وجود دارند. نخواهیدبا جوک های مسخره او را بخندانید کسی که حالش بد است نمیخواهد بخندد غصه دارد میفهمید؟ غصه برایش از فلسفه زندگی حرف نزنید از انرژی مثبت ومثبت باش و به چیزهایی که داری فکرکن حرف نزنید. وقتی کسی ناراحت است اصلا این شما نیستید که باید حرف بزنید شما در حقیقت باید حرف نزنید باید دستش را بگیرید بغلش کنید توی چشم هایش نگاه کنید برایش چای بریزید بگذارید جلویش بعد حرف نزنید اجازه دهید او حرف بزند وشما گوش کنید. هی فکر نکنید باید نظریه صادر کنید ونصیحت کنید فکر نکنید اگرحرف نزنید اتفاق خیلی بدی خواهد افتاد .شماجای او نیستید شمازندگی اورا از وقتی به دنیا امده زندگی نکرده اید دستش را بگیرید بغلش کنید سکوت کنید مدام اصرار نکنید که بامن حرف بزن به من بگو... بغلش کنید اگر دلش خواست خودش حرف میزند

شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

...
...
...

aliyeh.heybatii

دنبال کننده

62

پست

691

#تربیت

#فرزند

#والدین

#فرزندپروری

#مادر

691

پست

62

دنبال کننده

aliyeh.heybatii

...

0

0

...

0

0

. تعبیروتوجیه اغلب ما انسان ها در رابطه در رابطه به دوگونه است. بدشانسی وبداقبالی کیفرگناهان واعمال زشت اما اینها مشکل نیستند بلکه مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل دارید. مشکلات نه تنها کفاره گناهانتان نیستند بلکه عالی ترین نعمت الهی است. مشکلات بد بیاری وبدشانسی نیستند بلکه بزرگترین فرصت ها ومجال ها در دل گرفتاری هاست. برشی از کتاب مشکلات را شکلات کنید. #شکلات#مشکلات#مسعودلعلی_روانشناس #بدشانسی

...

0

0

. وقتی کسی حالش بداست به او نگوییدتحمل کن این هم میگذرد نگوییدهمه چیز درست خواهد شد از بلاهای بدتری که بر سرخودتان واطرافیانتان آمده برایش خاطره تعریف نکنید ونخواهید ثابت کنید که انسان های بدبخت تر از او هم وجود دارند. نخواهیدبا جوک های مسخره او را بخندانید کسی که حالش بد است نمیخواهد بخندد غصه دارد میفهمید؟ غصه برایش از فلسفه زندگی حرف نزنید از انرژی مثبت ومثبت باش و به چیزهایی که داری فکرکن حرف نزنید. وقتی کسی ناراحت است اصلا این شما نیستید که باید حرف بزنید شما در حقیقت باید حرف نزنید باید دستش را بگیرید بغلش کنید توی چشم هایش نگاه کنید برایش چای بریزید بگذارید جلویش بعد حرف نزنید اجازه دهید او حرف بزند وشما گوش کنید. هی فکر نکنید باید نظریه صادر کنید ونصیحت کنید فکر نکنید اگرحرف نزنید اتفاق خیلی بدی خواهد افتاد .شماجای او نیستید شمازندگی اورا از وقتی به دنیا امده زندگی نکرده اید دستش را بگیرید بغلش کنید سکوت کنید مدام اصرار نکنید که بامن حرف بزن به من بگو... بغلش کنید اگر دلش خواست خودش حرف میزند

...

0

0

...

0

0

. #تئوری_انتخاب #دکتر_علی_صاحبی

...

0

0

...

0

0

. درمانگر آدم آهنی نیست خستگی ناپذیر نیست همه چیزدان وعلامه نیست بری از احساس وهیجان نیست عاری از نقص ایراد واشتباه نیست بدون مشکلات شخصی وخانوادگی نیست موسسه _خیریه یا اورژانس _شبانه روزی نیست مشاور یک آدم کاملا معمولی است که احتمالا اطلاعات علمی بیشتری از شما در زمینه مشکلاتتان دارد وانتظار میرود کمک موثری باشد شاید هم نداند یا نتواند. ندانستن یا نتوانستن حل همه نوع مشکل قابل قبول است ولی اعتراف نکردن به ندانستن وادامه دادن بی ثمر جلسات میخواهد نامش سوء استفاده از اعتماد ووقت وهزینه مراجع باشد یا حق الناس .خیانت بزرگی است وقابل گذشت نیست. . #درمانگر #درمانگر_کودک #درمانگری #درمانگر_خانواده #خستگی_ناپذیر #خیریه #اورژانس #مشکلات

...

0

0

. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران_مرداد۹۷ به خودت و رویاهایت ایمان بیاور سخت ترین لحظات زندگی وقتی است که خودت را نشناخته ای نه زمانی که دیگران درکت نمیکنند به خودت ایمان داشته باش به ندای درونت گوش بده! به فطرتت معتقد باش شکرگذارتواناییهایت باش تخیل کن و شجاعانه برایش بجنگ کارهایی را انجام بده که از انها میترسی،اماتوانایی انجامش را داری دنباله روی نگرش هایت باش هرچیزی شدنی است تو می توانی...

...

0

0

. اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پراز شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست و......اگر بخواهیم در زندگیمان شادی ایجاد کنیم باید بیاموزیم که بذر شادی بکاریم .

شما میتوانید مطالب بیشتری از صفحات محتوایی و دیگر صفحات بامانو بخوانید

برای دسترسی نامحدود به مطالب و استفاده از امکانات دیگر اپلیکیشن بامانو مانند ساخت آلبوم خانوادگی، اپلیکیشن بامانو را نصب کنید. با عضو شدن شما از محتواهایی پشتیبانی میکنید که دوست دارید بیشتر از آن ها مطلع باشید

...
برو به اپلیکیشن